Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020

Autoritzacions

Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització prèvia per a l’obertura de centres educatius privats (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)

Concerts

Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius (DOGC núm. 1722, de 17.3.1993)

Resolució EDU/1152/2019, de 29 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1616/2011, de 22 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres privats d'educació especial (DOGC núm. 5911, de 01.07.2011).

Personal

Acord GOV/25/2012, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari del 2012, d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat (DOGC núm. 6099, de 30.03.2012).

Acord GOV/26/2012, de 10 d'abril, d'aplicació de mesures excepcionals que afecten el personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat (DOGC núm.6107, de 13.04.2012).

Acord GOV/59/2012, de 19 de juny, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari de 2012 d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat i s'adequa l'Acord de Govern de 27 de març de 2012 (DOGC núm. 6154, de 21/06/2012). 

Disposicions internes

Consulteu a l'apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats