Menú d'eines

Cercador

19 de setembre de 2019

Sistema d'Intercanvi d'Informació

 Els centres han de lliurar les dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2019-2020, d'acord amb el que disposa la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Les dades fan referència bàsicament a la matrícula i a l'avaluació, i en funció de l’ensenyament, del tipus de dada i de centre es recullen de manera agregada o individualitzada alumne a alumne.

El Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) és una plataforma que permet l'intercanvi de fitxers informàtics de matrícula i avaluació entre els centres docents i el Departament d’Educació.

Els terminis de tramesa de les dades es poden consultar a l'apartat Calendari de trameses.

Cicles formatius de formació professional

Instruccions i descripció del fitxer de dades d’FP curs 2018-2019 (Guia-Mat-FP 18-19)

.pdf - 1301kb

 

Instruccions i descripció del fitxer de dades d’FP curs 2019-2020 (Guia-Mat-FP 19-20)

 

Esquema XSD del fitxer

.xsd - 26kb

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 660kb

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (només per a la tramesa de les dades d'avaluació del curs 2018-2019)

.xls - 578kb

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (curs 2019-2020)

.xls - 2308kb


Ensenyaments de règim especial

Descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de règim especial

.pdf - 130kb

Instruccions del Sistema d’Intercanvi d’Informació per a la tramesa de matrícula, avaluació i graduats/certificats en ensenyaments de règim especial

.pdf - 309kb

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 660kb

Taules de codis del catàleg d'ensenyaments de règim especial

.xls - 88kb

Exemple de fitxer CSV

 .xlsx - 10kb

 

Cursos de preparació i cursos d’accés als cicles formatius de formació professional

Descripció del fitxer de dades de matrícula dels Cursos de preparació i cursos d’accés als cicles formatius d’FP

.pdf - 167kb --

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 45kb --

 

 Data d'actualització: 19 de setembre de 2019

 

 

Accés amb usuari GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats