Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Dades de les llars d'infants

Centres que han d'emplenar aquest qüestionari

Recordeu que han d’emplenar aquest qüestionari:

 • els centres (escoles bressol o llars d’infants) que atenen exclusivament infants de 0-3 anys de primer cicle d’educació infantil;
 • els centres d’educació infantil que atenen infants de 0-6 anys de primer i de segon cicle;
 • els centres que atenen exclusivament infants de 3-6 anys de segon cicle d’educació infantil (parvulari);
 • les llars d'infants que formen part de centres d'educació infantil i primària. No obstant això, les dades corresponents al parvulari d’aquests centres s’han d’emplenar a la carpeta de dades anual de centres d'infantil i primària i a les aplicacions SII i Qüestionari d'estadística de l'ensenyament.

 

Procediment

 • Edició: el centre emplenarà les dades del qüestionari. (No cal emplenar tot el qüestionari en una sola sessió, es poden desar les dades entrades i continuar entrant-les en una sessió posterior).
 • Tramitació: un cop emplenat el qüestionari, el centre el tramitarà per via telemàtica fent servir l’opció disponible a la mateixa aplicació informàtica. (Hi ha dades del qüestionari marcades amb asterisc que són obligatòries i sense les quals no es podrà fer la tramitació).
 • Verificació: l’inspector/a del centre procedirà a revisar les dades del qüestionari del centre i comprovarà que són reals. En el cas que es detectin dades que calgui modificar, el qüestionari quedarà en estat de “Pendent”. Es notificarà al centre el motiu del rebuig, per tal que aquest faci les rectificacions necessàries.
 • Tancament: després d’haver estat validat per la Inspecció d’Educació, el qüestionari quedarà autoritzat i tancat.
 • Impressió i lliurament del document: una vegada validat, el document imprès es lliurarà, com en anys anteriors, a la Inspecció d’Educació dels corresponents serveis territorials o de la ciutat de Barcelona.

Les dades que s’obtindran seran utilitzades per la Subdirecció General d’Organització, Coneixement i Sistemes d’Informació per elaborar l’estadística de l’ensenyament i per la Inspecció d’Educació als efectes que li són propis.

 

Calendari

 • Termini per trametre les dades: 28 de febrer de 2020

 

Manual de l'aplicació

Manual d'usuari - 1,6MB

Usuari i contrasenya XTEC.

 

Dubtes o consultes

Podeu comptar amb l'assessorament i suport de la Inspecció Territorial i l'inspector/a del vostre centre. Per a consultes de tipus informàtic, adreceu-vos a sau.ensenyament@gencat.cat (900 82 82 82 (4)). 

 

Data d'actualització: 29 d'octubre de 2019

Per a llars d'infants

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats