Menú d'eines

Cercador

16 d'agost de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estadística de l'ensenyament

Novetats del curs 2017 - 2018

intercanvi dades

Per al curs 2017-2018, els qüestionaris de l’estadística de l’ensenyament (QEST) han tingut, respecte el curs passat, els canvis següents:

1. Els ensenyaments que el curs 2016-2017 van començar a fer servir el SII per fer la tramesa individualitzada de matrícules (Conservació i Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa Professional i Superior, Música Professional i Superior i Estudis Superiors de Disseny), també passaran a informar al SII de la compleció d’estudis o graduació del seu alumnat, fet pel qual les taules relatives a graduació de la QEST desapareixeran per a aquests ensenyaments. Cal tenir en compte, però, que la utilització del SII no comporta l’eliminació completa dels qüestionaris agregats d’estadística, si bé aquests van quedant cada vegada més reduïts en els ensenyaments esmentats i es limitaran a recollir bàsicament la informació relativa a centres, professorat i grups. 

2. Als qüestionaris de l’educació especial desapareixen les taules relatives a les dades agregades de matrícula dels programes de transició a la vida adulta (PTVA), els programes de formació i inserció (PFI) i els itineraris formatius específics (IFE), ja que a partir del curs 2017-2018 aquesta dades de matrícula també es recolliran al RALC.

3. Als qüestionaris de l’educació primària i secundària s’incorporen taules corresponents a la informació sobre religió, llengües estrangeres i castellà com a llengua vehicular.
 

  • Termini per trametre les dades: del 13 de novembre de 2017 al 2 de febrer de 2018

 

Més informació

 

Data d'actualització: 18/01/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats