Menú d'eines

Cercador

26 de juny de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estadística de l'ensenyament

Novetats del curs 2016 - 2017

intercanvi dadesA partir del darrer trimestre del 2016, la recollida de dades per a l’estadística de l’ensenyament experimentarà importants novetats i modificacions. Entre elles, cal destacar que s’inclouran al Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) els següents ensenyaments que fins ara no el feien servir: Conservació i Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa (Professional i Superior) i Música (Professional i Superior), així com l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP). Aquests ensenyaments passaran a fer servir el SII per a la tramesa individualitzada de matrícules i posterior compleció d’estudis, en comptes de la informació agregada que fins ara enviaven mitjançant la QEST.

Cal tenir en compte, però, que la utilització del SII no comporta l’eliminació completa dels qüestionaris agregats d’estadística (QEST), si bé aquests quedaran força reduïts per als ensenyaments esmentats i es limitaran a recollir bàsicament la informació relativa a centres, professorat, grups i, només per al proper curs, les dades de graduació/compleció dels alumnes del curs 2015.

D’altra banda, els qüestionaris relatius a l’educació especial també han sofert uns lleugers canvis, com a conseqüència de la recollida d’algunes de les dades des del RALC.

Els únics ensenyaments en els quals no s’han produït canvis pel que fa al contingut dels seus qüestionaris són els següents: Adults, Arts Plàstiques i Disseny, Escoles de Dansa, Escoles de Música, Estudis Estrangers, Infantil i Primària, i Secundària (ESO i Batxillerat).
 

  • Termini per trametre les dades: prorrogat fins al 28 de febrer de 2017

 

Més informació

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats