Menú d'eines

Cercador

18 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació de les aules d'acollida

Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005), s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius referents a la integració escolar i a l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut. Les dades que s’obtenen d'aquesta avaluació proporcionen informació sobre les aules d’acollida, a partir de la qual es pot fer el seguiment d’aquest recurs. Per aquesta raó, un cop passades les proves, els centres han de fer arribar al Departament les dades d’identificació i els resultats dels instruments d’avaluació a través d'una aplicació informàtica.

En aquest apartat es posa a disposició dels centres, tant de primària com de secundària, l'accés al formulari que els permetrà enviar al Departament les dades següents:

  • Dades personals de l'alumne (formulari únic per a primària i secundària)
  • Prova de nivell de llengua
  • Enquesta sobre la integració escolar

 

Accés a l'aplicació i termini de recollida de dades 

Per tal d'accedir a l'aplicació, el tutor de l'aula d'acollida ha d'utilitzar el seu usuari i contrasenya GICAR (ATRI)

Si la persona que ha d'accedir no té les seves dades actualitzades en el sistema ATRI, o en el de la Gestió de Personal del Departament (SD), el director del centre pot gestionar l'accés a l'aplicació d'Aules d'Acollida (ACO) dels usuaris del seu centre mitjançant l'aplicació GUAC

  • Termini d'entrada de dades a l'aplicació: del 4 de juny al 12 de juliol de 2019

 

Consultes i incidències

  • Per consultes o incidències sobre l'aplicació informàtica, adreceu-vos al SAU sau.tic@gencat.cat, especificant com a assumpte Avaluació AA (ACO) o al telèfon 900 82 82 82 (4).
  • Per a consultes o incidències relacionades amb els instruments d'avaluació o el contingut del qüestionari, cal que contacteu amb acollida@xtec.cat, especificant com a assumpte Avaluació AA.

 

Més informació

Trobareu tota la informació sobre les orientacions i els instruments d'avaluació a l'apartat  Avaluació aules d'acollida de la XTEC.

 

Data d'actualització: 29/04/2019

Avaluació de les aules d'acollida
Manual de l'usuari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats