•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació de les aules d'acollida

Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005), s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius referents a la integració escolar i a l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut. Les dades que s’obtenen d'aquesta avaluació proporcionen informació sobre les aules d’acollida, a partir de la qual es pot fer el seguiment d’aquest recurs. Per aquesta raó, un cop passades les proves, els centres han de fer arribar al Departament les dades d’identificació i els resultats dels instruments d’avaluació a través d’una aplicació informàtica

En aquest apartat es posa a disposició dels centres, tant de primària com de secundària, l'accés al formulari que els permetrà enviar al Departament les dades següents:

  • Dades personals de l'alumne (formulari únic per a primària i secundària)
  • Prova de nivell de llengua
  • Enquesta sobre la integració escolar

 

Accés a l'aplicació i termini de recollida de dades

L'accés a l'aplicació es fa amb l'usuari del document d'identitat (DNI o NIE) i la contrasenya generada a través del GUAC pel titular del centre, tant en el cas dels docents que hagin accedit prèviament a l'aplicació com per als usuaris nous. 

Termini d'entrada de dades a l'aplicació: del 5 de juny al 15 de juliol de 2017

 

Consultes i incidències

  • Per a consultes o incidències relacionades sobre l'aplicació informàtica, cal que contacteu amb sau.ensenyament@gencat.cat, especificant com a assumpte Avaluació AA (ACO) o al telèfon 900 82 82 82 (4).
  • Per a consultes o incidències relacionades amb els instruments d'avaluació o contingut del qüestionari, cal que contacteu amb sial@xtec.cat, especificant com a assumpte Avaluació AA.

 

Més informació

Trobareu tota la informació sobre les orientacions i els instruments d'avaluació a l'apartat  Avaluació aules d'acollida de la XTEC.

Avaluació de les aules d'acollida
Manual de l'usuari