Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Laboratoris: productes químics

Fitxes informatives

Productes químics

Fitxes de seguretat sobre substàncies i preparats químics, on podeu trobar en cada una: propietats, pictogrames de perill, frases R i S, identificació de riscos, primers auxilis, utilitat en laboratori docent, reaccions perilloses, etiquetatge i tractament del residu.

 

Dissolvents orgànics NO halogenats 
Acetona -188kb Àcid etanoic -210kb Acid oxàlic -259kb
Butan-2-ol -256kb Ciclohexà -195kb Etanol -195kb
Metanol -259kb Pentà -259kb Propan-2-ol -193kb
Dissolvents orgànics halogenats    
Blau de metilè -252kb Triclorometà -189kb  -
Àcids i solucions àcides
Àcid clorhídric -205kb Àcid nítric -210kb Àcid sulfúric -207kb
Àlcalis i sals de solucions inorgàniques 
Amoníac -211kb Carbonat de sodi -192kb Clorur de calci -184kb
Clorur d'amoni -193kb Hidròxid de potassi 209kb Hidròxid de sodi -204kb
Permanganat de potassi -268kb  -  -
Sals  
Bromur de coure 201kb Licor de fehling -258 Nitrat d'argent -208kb
Nitrat de plom -284kb Sulfat de coure -192kb Sulfat de ferro -257kb
 Residus  
Peròxid d'hidrògen -204kb Sodi -191kb  -

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats