Menú d'eines

Cercador

19 d'abril de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Servei comunitari

Formulari adreçat als centres de secundària que han realitzat un projecte o projectes de servei comunitari durant el curs 2017-2018, amb l'objectiu de poder fer el seguiment del procés d'implementació.

Termini per contestar el qüestionari fins a l'1 de juny de 2018

 

Dades del centre

 


 

Respostes per cada projecte de servei comunitari

 


3r ESO         4t ESO


 


Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i història
Educació física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Cultura i valors ètics
Educació eticocívica
Optatives
 NoNoNoNoNo

 


Altres centres
Ajuntaments
Entitats
Altres


Fundació Catalana de l'Esplai-FUNDESPLAI
Fundació Pro Avis
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Activament
Societat catalana d¿herpetologia
DEPANA
Coop. Promotora de Mitjans audiovisuals "Drac Màgic"
Centre Excursionista de Catalunya
Banc de Sang i Teixits Barcelona
Residència Tercera Edat L'Onada
Creu Roja Catalunya
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Fundació Pere Tarrés

Altres

 

Respostes per centre

(Si teniu més d'un projecte, només cal omplirlo una vegada)NoNoNo

 


Web del centre
Revista del centre
Presentacions a la Comunitat Educativa
Mitjans de comunicació
Presentacions a l'entorn: municipi, comarca, zona...
Jornades formatives
Altres  


Centres educatius
Serveis educatius
Administració local
Entitats
Altres  

 

Impacte del servei comunitari en els alumnes

 


Molt        Bastant        Poc        Gens


Molt        Bastant        Poc        Gens


Molt        Bastant        Poc        Gens

 

Ús dels transferiblesNo

 


Esport escolar
Pobresa alimentària
Suport a la tasca escolar
Atenció a la gent gran
Ecosistemes fluvials
Ecosistemes fluvials EE
Internet de tu a tu
Donació de sang
Lleure
Odi i discriminació
 Com vas de salut mental?
Apadrinem el nostre patrimoni
Consum responsable
Desigualtat
Processos migratoris
Medi urbà
Noves masculinitats
Refugiats
#aquiproubullying
Mirades.

 

 

 Data d'actualització: 24 d'abril de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats