Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Servei comunitari

Formulari adreçat als centres de secundària que han realitzat un projecte o projectes de servei comunitari durant el curs 2018-2019, amb l'objectiu de poder fer el seguiment del procés d'implementació.

Termini per contestar el qüestionari fins al 7 de juny de 2019

 

Dades del centre 

 


 

Respostes per cada projecte de servei comunitari

 


3r ESO         4t ESO


 

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Llengua estrangera
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i història
Educació visual i plàstica
Música
Educació física
Tecnologia
Cultura i valors ètics
Educació eticocívica
Optatives

 NoNoNoNoNo

 

Altres centres
Ajuntaments
Entitats col·laboradores
Entitats col·laboradores

Fundació Catalana de l'Esplai-FUNDESPLAI
Fundació Pro Avis
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Activament
Societat catalana d'herpetologia
DEPANA
Coop. Promotora de Mitjans audiovisuals "Drac Màgic"
Centre Excursionista de Catalunya
Banc de Sang i Teixits Barcelona
Residència Tercera Edat L'Onada
Creu Roja Catalunya
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Fundació Pere Tarrés
Altres  

 

 

Respostes per centre

(Si teniu més d'un projecte, només cal omplirlo una vegada)

 No

 No

 No

 

Web del centre
Revista del centre
Presentacions a la Comunitat Educativa
Mitjans de comunicació
Presentacions a l'entorn: municipi, comarca, zona...
Jornades formatives
 Altres 

 

Centres educatius
Serveis educatius
Administració local
Entitats
Altres 

 

Impacte del servei comunitari en els alumnes


Molt       Bastant       Poc       Gens


Molt       Bastant       Poc       Gens


Molt       Bastant       Poc       Gens

 

Sí, al centre
 Sí, al municipi
No

 No

 


Esport escolar
Suport a la tasca escolar
Pobresa alimentària
Atenció a la gent gran
Ecosistemes fluvials
Ecosistemes fluvials EE
Malbaratament alimentari
Lleure
Apadrinem el nostre patrimoni
Consum responsable
Desigualtat
Processos migratoris
Medi urbà
Donació de sang
Odi i discriminació
Internet de tu a tu
Noves masculinitats
Refugiats
 #aquiproubullying
Com vas de salut mental?
Mirades. Veure i viure el voluntariat
Hàbits saludables. Alimentació, activitat física i descans

 

 

 

 

 Data d'actualització: 9 de maig de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats