Premis extraordinaris de batxillerat

PremisEntre les accions que els centres disposen per potenciar l’excel·lència dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar a aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves que es convoquen a tal fi. Així, un cop finalitzada l’avaluació final ordinària i coneguts els alumnes que hi poden optar, es facilitarà la inscripció als Premis Extraordinaris.

Per al centre educatiu és un privilegi tenir alumnes que es poden presentar a aquests Premis, ja que es tracta d’un reconeixement de la qualitat en els ensenyaments que imparteix. També pel fruit que es recull a través dels alumnes que hi opten i que poden ser guardonats. Igualment, és important per a les famílies, que veuen en el centre educatiu un referent d’estímul de l’excel·lència acadèmica. 

Aquest guardó proporciona als alumnes els avantatges següents:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
 • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.
   
Resum del procediment Terminis Més informació
Inscripció dels alumnes a les proves a través de l’aplicació informàtica del 27 de maig al 3 de juny de 2016 Accés a la inscripció
Validació de les inscripcions per part dels centres educatius del 6 al 10 de juny de 2016 --
Publicació del llistat d’alumnes validats al taulell d’anuncis del centre educatiu fins al 10 de juny de 2016  --
Resolució d’incidències per part del centre fins al 13 de juny de 2016 --
Realització de les proves 28 de juny de 2016 Exemples de les proves
Publicació de la llista dels alumnes premiats a partir del 18 de juliol de 2016 Als centres on es realitza la prova i als serveis territorials del Departament, o al Consorci d'Educació de Barcelona
Publicació de la llista la DOGC 20 de setembre de 2016 DOGC
Lliurament dels premis 24 d'octubre de 2016 (18 h)  Auditori del Palau de la Generalitat 

 

Requisits

Es poden inscriure els alumnes que:

 • hagin finalitzat els dos cursos de batxillerat a Catalunya en el curs 2015-2016, i
 • hagin obtingut una qualificació mitjana del batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Sol·licitud i calendari 

 1. Els alumnes han de fer la inscripció a les proves al web del Departament.

  - Termini de inscripció: del 27 de maig al 3 de juny de 2016
   
 2. El director/a del centre (i qui aquest/a autoritzi a través del GUAC) ha d’accedir a l’aplicació amb l’usuari i la contrasenya GICAR i validar la sol·licitud de l’alumne. Si hi ha dades incorrectes s’han de modificar al RALC.

  - Validació de les inscripcions: del 6 al 10 de juny de 2016

 3. Els centres han de fer pública la llista d’alumnes admesos i exclosos, així com l’idioma (primera llengua estrangera cursada), la matèria de modalitat a què es presenten i la seu on es faran les proves. Els errors detectats (en l’idioma o en la nota final) després de validar la inscripció, s’han d’advertir mitjançant un missatge a l’adreça ord_curricular.ensenyament@gencat.cat

  - Publicació de la llista d’alumnes validats: fins al 10 de juny

 4. Els alumnes que hagin fet la inscripció i que no es trobin a les llistes han de fer una reclamació al seu centre perquè aquest els doni d'alta al més aviat possible.

  - Resolució d’incidències per part del centre: fins al 13 de juny de 2016
   
 5. Les proves es portaran a terme el 28 de juny de 2016, a les 8.30 hores.

 

Lloc de realització

Centres on tindran lloc les proves de manera simultània:

 • Institut Montserrat (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la A fins a la L) i l’Institut Menéndez i Pelayo (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la M fins a la Z), de Barcelona, per a l’àmbit territorial corresponent al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Institut Pau Claris, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Maresme-Vallès Oriental i Baix Llobregat.
 • Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.
 • Institut Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.
 • Institut Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.
 • Institut Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a Terres de l'Ebre.
 • Institut Lluís de Peguera, de Manresa, per als Serveis Territorials a la Catalunya Central.

 No s’admetran alumnes que es presentin a una seu diferent a aquella que consti a la sol·licitud d’inscripció.

 

Desenvolupament de les proves

Aquestes proves, que es fan en el de curs d'un matí, consten de dos exercicis. En el primer hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en català i l'altre en castellà. El segon exercici consta d'una prova sobre la llengua estrangera cursada pels alumnes i una altra sobre una matèria que l'alumne tria prèviament d’entre les cursades a segon curs i que té continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

A la pàgina de la XTEC  podeu descarregar-vos els models de les proves.
 

Material específic que han de portar els alumnes

 • Per a la matèria de dibuix artístic: fulls de paper DIN A4 80 g/m2 per fer embossos, full de paper DIN A3 d'aquarel·la de gra fi d'aproximadament 300 g/m2 per fer l'original, colors acrílics, pinzells, paleta, pot aigua, drap, cinta adhesiva de paper, estris de dibuix, llapis, regla, compàs, goma d’esborrar, tisores i cúter, llapis de cola tipus Pritt, etc.
 • Per a la matèria de dibuix tècnic: joc d’escaires, regle, plantilles de corbes, compàs, llapis de grafit, portamines, goma, cinta adhesiva, calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la), etc.
 • Per a la matèria d’anàlisi musical: auriculars.
 • Per a les matèries de biologia, economia de l’empresa, física, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i química: regle graduat i calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).
 • Per a la matèria de ciències de la terra i del medi ambient: regle o escaire d’uns 20 cm de llargada, un transportador d’angles, llapis de colors i calculadora, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
 • Per a les matèries de grec i llatí: diccionari. No és permès l’apèndix gramatical

Important: no es podrà accedir a les proves amb telèfons mòbils ni amb rellotges digitals

 

Lliurament de premis

L'acte oficial de lliurament de premis tindrà lloc a començament del curs següent i es comunicarà personalment als alumnes premiats i als seus centres.

 

Normativa

Resolució ENS/978/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016.

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR Tutorial per als centres

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats