Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Pla TAC

Escola i FamíliaEl Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

Per tal de facilitar-ne l'elaboració, el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres l'aplicació informàtica Pla TAC, pertanyent a l'entorn PDCentre. Aquesta aplicació és un assistent a l’hora de realitzar la diagnosi i facilita la redacció del pla, ja que proposa objectius, actuacions en funció del resultat de la diagnosi i indicadors per a l’avaluació del pla, a més de suggerir recursos. Permet, a més, desar les diferents versions realitzades al llarg del temps, i ofereix, d’aquesta manera, un arxiu històric.

Trobareu més informació sobre el Pla TAC de centre, així com sobre models, plantilles i documents a l'apartat Projecte educatiu de l'XTEC.

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR o amb certificat digital
Manual de l'usuari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats