Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020

punteduEl Projecte de biblioteca de centre és el document que, partint del que estableix el projecte educatiu, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-lo possible.

En el Projecte es recullen les característiques i objectius de la biblioteca del centre i se’n planifiquen les actuacions amb relació als aspectes organitzatius i pedagògics.

Per elaborar un Projecte de biblioteca adequat a la realitat i que doni resposta a les necessitats del centre, cal fer una diagnosi de la situació de partida. Per facilitar-la el Departament d’Ensenyament ha creat l’aplicació informàtica Diagnosi i Pla d’actuació per a la biblioteca escolar, que permet obtenir informació de la biblioteca del centre ajustada a la realitat i elaborar un pla d’actuació que doni suport a l’elaboració i la implementació del Projecte de biblioteca.

 

Més informació

Programa biblioteca escolar "puntedu"

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR o amb certificat digital