Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assesorament de projectes Erasmus+

Erasmus+El Departament d'Educació a través de la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, posa a disposició dels centres sostinguts amb fons públic i que imparteixen ensenyament en les etapes d'educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d'idiomes i formació d'adults una línia d'assessorament de projectes Erasmus+. 

 

 

Objectiu de l'assessorament

L'objectiu de l'assessorament és promoure la participació dels centres educatius escolars, d'adults i les EOI en el Programa Erasmus+ i facilitar el desenvolupament de projectes de cooperació europea, en el marc de les accions KA1 (mobilitat per a l'aprenentatge) i KA2 (associacions estratègiques). L'assessorament s'ofereix tant a centres que coneixen el programa i volen presentar la seva proposta de projecte a la propera convocatòria oficial del programa com a centres que han obtingut finançament per al seu projecte en una convocatòria prèvia i ja l'estan implementant.

 

Sol·licitud 

Per sol·licitar l'assessorament, el director o directora del centre ha de descarregar aquesta sol·licitud, signar-la digitalment i enviar-la a la Direcció General de Currículum i Personalització, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

1- En el cas de projectes que es presenten a la propera convocatòria:

  • l'esborrany del projecte que es vol presentar a la convocatòria Erasmus+. 
  • el formulari d'un projecte presentat en una convocatòria anterior que no hagi estat seleccionat i que ara es vol tornar a presentar, cal adjuntar també l'informe d'avaluació de la qualitat del projecte.

2- En el cas de projectes que ja s'estan implementant:

  • el formulari del projecte seleccionat. 

Les sol·licituds que no vagin acompanyades d'aquesta documentació seran excloses.  

  • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31 de maig de 2020

 

Criteris d'adjudicació

L'adjudicació de l'assessorament es farà d'acord amb els criteris següents:

  • Justificació de la necessitat de l'assessorament.
  • Participació en les formacions Erasmus+ impulsades pel Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen del Departament d'Educació.

Abans del dia 15 del mes següent al de lliurament de la sol·licitud es notificarà als centres si aquesta ha estat admesa. En aquest cas, l'assessorament s'adjudicarà respectant l'ordre de recepció de les sol·licituds i en funció de la disponibilitat del recurs.

 

Més informació

Especificitats del programa Erasmus +

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats