Menú d'eines

Cercador

20 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assesorament de projectes Erasmus+

Erasmus+El Departament d'Ensenyament, a través de la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, posa a disposició dels centres sostinguts amb fons públic i que imparteixen ensenyament en les etapes d'educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d'idiomes i formació d'adults una línia d'assessorament de projectes Erasmus+. 

 

 

Objectiu de l'assessorament

L'objectiu de l'assessorament és promoure la participació dels centres educatius escolars, d'adults i les EOI en el Programa Erasmus+ i facilitar el desenvolupament de projectes de cooperació europea, en el marc de les accions KA1 (mobilitat per a l'aprenentatge) i KA2 (associacions estratègiques). L'assessorament es farà a centres que ja coneguin el programa i tinguin una proposta de projecte desenvolupada.

 

Sol·licitud 

Per sol·licitar l'assessorament, el director o directora del centre ha de descarregar aquesta sol·licitud, signar-la digitalment i enviar-la a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  • l'esborrany del projecte que es vol presentar a la convocatòria Erasmus+ , o bé,
  • el formulari d'un projecte presentat en una convocatòria anterior que no hagi estat seleccionat, conjuntament amb el seu informe d'avaluació de la qualitat, si es vol tornar a presentar. 

Les sol·licituds que no vagin acompanyades d'aquesta documentació seran excloses.  

  • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31 de maig de 2019

 

Criteris d'adjudicació

L'adjudicació de l'assessorament es farà d'acord amb els criteris següents:

  • Justificació de la necessitat de l'assessorament.
  • Participació en les formacions Erasmus+ impulsades pel Servei de Llengües Estrangeres del Departament d'Ensenyament.

Abans del dia 15 del mes següent al de lliurament de la sol·licitud es notificarà als centres si aquesta ha estat admesa. En aquest cas, l'assessorament s'adjudicarà respectant l'ordre de recepció de la sol·licitud i en funció de la disponibilitat del recurs.

 

Més informació

Programa internacional Erasmus +

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats