Menú d'eines

Cercador

20 d'octubre de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Projectes educatius

Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües

AvancemRequisits, procediment i calendari per als centres interessats a participar en aquest programa

Diagnosi i Pla d’actuació per a la biblioteca escolar

punteduAplicació de suport a l’elaboració i implementació del Projecte de biblioteca de centre.

Escola i família

Escola i famíliaOrientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i la participació en el funcionament del centre

Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme

Plurilingüisme Consulteu la llista dels centres que hi participen

Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

Recursos i documents per a la igualtat de gènere

Pla TAC

Pla TACAplicació informàtica per a l'elaboració del Pla TAC del centre

Premis extraordinaris de batxillerat

PremiAnimeu a participar als vostres alumnes amb una mitjana igual o superior a 8.75.

Programa #aquiproubullying

aquiproubullyingProcediment, requisits i accés a la sol·licitud per formar-hi part.
Publicada la llista de centres seleccionats

Programa de certificació de llengües

ProgramaConvocatòria per als centres que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

Projecte de convivència

Projecte de convivènciaAccés a l'eina de suport informàtic que ofereix al centre orientacions i recursos per a l'elaboració del Projecte de convivència de centre

Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

Tecnologia_aprenentage. Icon by Ker'is

Convocatòria per seleccionar centres que vulguin formar part del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats