Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020

Calendari

Calendari de preinscripció amb les tasques dels centres

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Informar dels torns de les places a ofertar 

del 25 de març al 22 d'abril

OFEEDU

 [+]

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre) 

del 29 d'abril al 3 de maig

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

10 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds (electrònica o  de suport informàtic)

del 14 al 21 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 23 de maig

 -- [+]

Gestió i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 22 de maig fins al 5 de juny

GEDAC [+]

Creuament amb la GSA per recuperar notes de les proves d’accés

30 i 31 de maig

 GEDAC --

 Publicació de llistes amb el barem provisional

7  de juny

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

del 10 al 14 de juny

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

17 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

19 de juny

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

20 de juny

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

21 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

25 de juny

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

5 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

8 de juliol

GEDAC [+]
    

 Matriculació 

del 9 al 15 de juliol

RALC [+]

 Finalització de la matrículació

 del 16 al 22 de juliol

RALC  [+]

Fi de termini de recollida de vacants pel setembre

26 de juliol

GEDAC   [+]
       

Publicació de centres i cicles amb places vacants

2 de setembre

GEDAC

 [+]

Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció 

3 i 4 de setembre

GEDAC
Mòdul en línia
[+] 

Publicació de la llista d'admesos 

6 de setembre

GEDAC  [+]

Període de matrícula 2a fase 

9 i 10 de setembre

RALC 

 [+]

 

 Cicles formatius de formació professional de grau superior

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Informar torns de les places a ofertar 

del 25 de març al 22 d'abril

OFEEDU [+]

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

del 13 al 17 de maig

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

24 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic)

del 29 de maig al 5 de juny

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 7 de juny

 -- [+]

Gestió i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 6 al 26 de juny

GEDAC [+]

 Creuament amb RALC/HTE/GSA per recuperar notes de btaxillerat, CFPM i proves d'accés (CFPS)

19 i 20 de juny

GEDAC [+]

 Validació de criteris de prioritat després de la recuperació de notes

del 21 al 26 de juny

GEDAC

[+]

 Publicació de llistes amb el barem provisional

28 de juny

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

de l'1 al 4 de juliol

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

4 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

8 de juliol

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

9 de juliol

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

9 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

10 de juliol

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

16 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

17 de juliol

GEDAC [+]
    

 Matriculació 

del 18 al 23 de juliol

RALC [+]

 Finalització de la matrículació

 del 24 al 29 de juliol

RALC  [+]

  

Aquest calendari és una previsió. S’informarà de qualsevol modificació a l’apartat de novetats del Portal de centres i als avisos de les aplicacions informàtiques.

Data d'actualització: 22 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats