Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Pas 1. Finalització del procés de matrícula

Un cop avaluat l’alumnat que ha participat en les proves extraordinàries de setembre i s’han acabat d’enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció, ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.

Cal accedir a la pantalla corresponent de RALC i “finalitzar” nivell per nivell, començant pel primer i en ordre creixent.

>> Consultar més informació sobre la finalització a RALC

 

Pas 2. Gestionar la llista d’espera

El personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció, contacta amb les famílies que tenen una petició en la llista d’espera per a ser admesos al centre. Les places s’han d’assignar seguint estrictament l’ordre de la llista. Cal matricular l’alumne que accepti la plaça i reflectir a l’aplicació els casos de renúncia.

 >> A l’aplicació GEDAC, cal fer la gestió des de l’opció corresponent del mòdul d’Admissió.

 

Data d'actualització: 25 de febrer de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats