Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ajustament i llista d'espera

 Important: abans de fer l'acció a GEDAC, llegiu el pas a pas i consulteu aquest videotutorial

 

Pas 1. Preveure l'ajustament de matrícula

El procés d’ajustament d’ESO serveix per a poder calcular les places vacants a assignar a les sol·licituds en llista d’espera, per a cada nivell. Aquestes vacants resulten de la diferència entre l’oferta final de places i les places ja ocupades en aquest moment del procés, just després d’haver fet les matrícules dels preinscrits i amb la informació disponible sobre l’alumnat propi.

 Per fer correctament l’ajustament de matrícula, el personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció, ha de preveure el nombre d’alumnes que tindrà a cada nivell el curs següent, que serà la suma dels ja matriculats (els que promocionen i els ja matriculats del procés de preinscripció) més aquells que estan pendents dels exàmens de setembre i que preveu que no passaran de curs.

Posem un exemple d’un centre amb aquestes dades per a 1r. d’ESO:

  • Oferta inicial ordinària: 90 places
  • Sol·licituds de preinscripció assignades: 76 (dels quals 4 han renunciat i per això no s’han matriculat)
  • Previsió actual de repetidors: 16
  • Reserva de places per a l’ajustament: 76-4+16= 88
  • Vacants ajustades: 90-88= 2

>> A l’aplicació GEDAC s’ha de gravar el nombre de matrícules ajustades i comprovar que s’ha calculat correctament el nombre de vacants esperat, accedint al menú Admissió > Ajustament de matrícula.

És molt important no fer la confirmació definitiva fins que no s’hagi comprovat que els càlculs estan ben fets, perquè un cop fet ja no es poden modificar les dades de l’ajustament. Després que el centre hagi fet l’ajustament, els serveis territorials validen que és correcte i les places vacants s’assignen a les sol·licituds que estiguin en llista d’espera.

 

Pas 2. Gestionar la llista d’espera

El personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció, contacta amb les famílies que tenen una petició en la llista d’espera per a ser admesos al centre. Les places s’han d’assignar seguint estrictament l’ordre de la llista. Cal matricular l’alumne que accepti la plaça i reflectir a l’aplicació els casos de renúncia.

 >> A l’aplicació GEDAC, cal fer la gestió des de l’opció corresponent del mòdul d’Admissió.

 

Data d'actualització: 8 de març de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats