Calendari

Calendari de preinscripció amb les tasques dels centres

 

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Informar de les places de batxillerat artístic Nou!

del 25 de març al 22 d'abril

OFEEDU

[+]

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

del 29 d'abril al 3 de maig

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

10 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 14 al 21 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 23 de maig

 -- [+]

 Recuperació de notes

 30 i 31 de maig

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem provisional

4 de juny

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

del 5 al 12 de juny

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

13 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

17 de juny

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

18 de juny

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

19 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

21 de juny

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

5 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

8 de juliol

GEDAC [+]
    

 Matriculació 

del 9 al 15 de juliol

RALC [+]

 Matriculació extraordinària pels pendents al setembre del Batxillerat

del 6 al 10 de setembre

RALC [+]

 

     

Finalització de la matrícula

del 12 al 18 de setembre

RALC [+]

 

Aquest calendari és una previsió. S’informarà de qualsevol modificació a l’apartat de novetats del Portal de centres i als avisos de les aplicacions informàtiques.

Data d'actualització: 19 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats