•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari

Calendari de preinscripció amb les tasques dels centres

 Programes de formació i inserció

Fases

Dates

Més info

Difusió de l'oferta

12 de maig

--

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 15 al 26 de maig

Sol·licitud

Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 15 de maig al 2 de juny

--

 Publicació de llistes amb el barem provisional

6 de juny

--

 Presentació de reclamacions

del 7 al 9 de juny

--

 Sorteig del número per al desempat

7 de juny

-- 

 Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

12 de juny

--

 Publicació de llistes ordenades definitives

13 de juny

--
    

 Publicar oferta definitiva

3 de juliol

--

 Publicació de les llistes d'admesos

3 de juliol

--
    

 Matriculació 

de l'1 al 8 de setembre

--

 Finalització de la matrículació

 del 12 al 15 de setembre

--

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats