Calendari


Segon cicle d'educació infantil i primària

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

del 10 al 14 de març

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

20 de març

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds

del 23 de març al 4 d'abril

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 7 d'abril

 -- [+]

 Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 23 de març al 21 d'abril

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem provisional

 24 d'abril

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

 del 25 al 27d'abril

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

 28 d'abril

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

 3 de maig

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

 4 de maig

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

 5 de maig

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

 8 de maig

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

 30 de maig

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

 2 de juny

GEDAC [+]
    

 Matriculació

 12 al 16 de juny

RALC [+]

 Finalització de la matrícula 

del 20 al 27 de juny 

RALC [+]

Publicació  de les llistes d'alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió

15 de setembre

GEDAC [+]

 

Aquest calendari és una previsió. S’informarà de qualsevol modificació a l’apartat de novetats del Portal de centres i als avisos de les aplicacions informàtiques.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats