Menú d'eines

Cercador

23 de febrer de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assignacions

Gestió de les assignacions

 

Pas 1. Elaborar i difondre l’oferta final
Si el Departament ha comunicat canvis en l’assignació de llocs escolars del centre o hi ha canvis en la reserva de places, l’equip directiu ha de concretar l’oferta final. L’equip directiu ha de col·locar el document amb l’oferta final en els espais reservats del centre.

Recordeu d’enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament i a l’OME, si escau.

>> A l’aplicació GEDAC si és necessari fer una rectificació de la reserva de places, cal informar a la Inspecció perquè faci el canvi, accedint al menú Preinscripció > Previsió de places. Podeu publicar el document de l’oferta, d’acord amb el calendari, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Llistats d’oferta.

 

 

Pas 2. Elaborar i publicar les llistes d’alumnes assignats al centre, d’alumnes assignats a un altre centre i d’alumnes en llista d’espera
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, obté la llista d’alumnes admesos al centre, la llista d’espera i, si escau, la llista d’alumnes preinscrits en el centre i assignats a un altre centre. Enguany les llistes d’espera inclouen les sol·licituds que han demanat el centre en primer opció i també en opcions posteriors (sempre que no tinguin assignada una petició més prioritzada).

L’equip directiu del centre ha de col·locar aquestes llistes en els espais reservats de l’interior del centre

 
>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar el PDF corresponents i imprimir-los.

 

Pas 3. Valorar el procés
L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convoca el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i fa constar en l’acta de la sessió que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, així com les incidències produïdes, si escau. Aquesta informació s’ha de fer arribar als Serveis Territorials corresponents.

 

Pas 4. Acollir l’alumnat assignat
L’equip directiu planifica els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats