Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Memòria i avaluació

Memòria d’avaluació final 

Tecnologia_aprenentage. Icon by Ker'is

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre al Departament la memòria d’avaluació final, amb constància i evidències de la participació del professorat i altres agents implicats, evidències dels resultats, de l’impacte i del canvi o millora que s’ha produït. Així mateix, també ha d’incloure propostes de consolidació, continuïtat o generalització, que incloguin la incorporació al PEC, al pla TAC i als plans de treball del centre.

Memòria del projecte del programa d’innovació pedagògica Tecnologies digitals per a l’aprenentatge

 

La Memòria s'ha d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

Tanmateix els centres participants amb projecte no certificat anterior a la convocatòria actual i amb desenvolupament igual o superior a dos cursos escolars hauran de presentar la memòria i el formulari d'avaluació.

 

Formulari d'avaluació 

 Els centres participants heu de facilitar els indicadors per fer la valoració general del programa.


Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Catalunya Central
Girona
Lleida
Maresme - Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Indicadors

 

Taxa d’activitats fetes en el centre respecte de les planificades

 

Taxa d’activitats formatives en què ha participat la comunitat escolar respecte les planificades

 

Índex de participació dels alumnes en les diferents iniciatives del programa, i nombre absolut d’alumnes participants

 

Grau de participació dels professors en el programa en relació amb els professors del centre i nombre absolut de professors participants


Altres indicadors rellevants

 

 

Data d'acutalització: 11 de març de  2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats