Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa STEAMcat

STEAMLa finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d'educació infantil i primària i de l'ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM. 
 

Els objectius del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

 • Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment en dones i contextos socials desafavorits.
 • Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers als estudis i professions de l’àmbit STEM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives.
 • Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.
 • Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
 • Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt de l'alumnat des de l’educació infantil fins a batxillerat.
 • Incrementar l’aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
 • Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
 • Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.

 

Selecció i resolució

>> Llista definitiva d'admesos i exclosos

 

Compromisos dels centres

La participació del centre en el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Portar a terme un projecte de centre STEAM durant 3 anys.
 • La designació d’un nucli impulsor. A l’Educació infantil i primària format per una persona de l’equip docent de cada cicle i una persona de l’equip directiu. A l’educació secundària format per un mínim de 2 docents de diferents disciplines STEAM, una persona responsable d’orientació educativa i una altra de l’equip directiu.
 • La designació d’un equip impulsor, format per professorat implicat en el projecte. El nucli impulsor i l’equip impulsor cal que garanteixin mecanismes de coordinació.
 • El nucli impulsor es compromet a assistir als actes proposats per la comunitat STEAMcat, formar-se i compartir experiències, actuant al mateix temps com a formadors de centre de l’equip impulsor, per generar transferència.
 • Recollir i compartir amb la comunitat STEAMcat els projecte i les activitats així com les evidències de la seva implementació, portats a terme pels equips impulsors de centre en la Comunitat STEAMcat.
 • Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del projecte
 • Presentar una memòria d‘avaluació en finalitzar el projecte.
 • Presentar un projecte de continuïtat en finalitzar els tres cursos del projecte de centre.
 • Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades.
 • Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
 • L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat. 

 

Memòria final del projecte

Durant el desenvolupament del projecte es recolliran i documentaran els processos i es generaran les evidències que reflecteixen les actuacions realitzades. Aquestes, es compilaran en una memòria al finalitzar cada curs escolar que cal integrar en la memòria anual de centre.

Al finalitzar la participació en el programa s’ha de trametre la memòria final que s'ha d'elaborar d'acord amb les orientacions de la Resolució ENS/1769/2018

 

Normativa

Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats