Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Oferta de cicles en zones de baixa densitat de població

Mesures flexibilitzadoresL'oferta de cicles en zones de baixa densitat de població és una de les mesures que regula la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Té per objecte evitar el desplaçament o el canvi de residència dels alumnes per cursar determinats cicles formatius, estenent i acostant l’oferta formativa a territoris en què la baixa demografia no comportaria la implantació ordinària d’un cicle formatiu.

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els requisits i el procediment que han de complir els centres que estiguin interessats a implantar aquesta mesura.

 

Requisits

 • Només poden acollir-se a aquesta mesura els centres ubicats en zones de baixa densitat de població.
 • Es pot implantar en aquells cicles formatius que s’imparteixen en la modalitat a distància en un centre privat autoritzat a impartir els cicles formatius a distància i comporta cursar una part de continguts en la modalitat presencial i l’altra en la modalitat a distància.
 • Comprèn tots els mòduls que componen el cicle formatiu.
 • Comporta la coordinació del centre on es cursa de forma presencial amb el centre privat a distància.
 • L’expedient acadèmic de l’alumne és al centre on es cursa de forma presencial i, a aquest efecte, el centre privat a distància ha de trametre, d’ofici, al centre on es cursa de forma presencial, les dades acadèmiques de la part dels continguts cursats a distància pels alumnes.
 • La tutoria acadèmica la desenvolupa el personal docent del centre on els alumnes cursen la formació en la modalitat presencial.
 • El centre que imparteix la formació en la modalitat presencial ha de posar a disposició dels alumnes un suport a l’estudi per reforçar la formació rebuda en la modalitat a distància.
 • S’ha de disposar d’aules amb connexió telemàtica per facilitar el desenvolupament dels continguts cursats en la modalitat a distància.
   

 

Sol·licitud

Accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

Els centres que vulguin implantar aquesta mesura ho han de sol·licitar als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant l’aplicació d’Accions de la Formació Professional.

Els centres han de presentar la sol·licitud abans de l'inici de curs.

 

Resolució

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha d'emetre una resolució abans de tres mesos. El silenci administratiu suposa l'autorització per impartir determinats cicles de formació professional en zones de baixa densitat de població.

 

Vigència de l'autorització

L'autorització per impartir el cicle sol·licitat té vigència d'acord amb els termes de la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Si el centre vol modificar-los, cal que torni a tramitar una sol·licitud d'autorització prèvia.

 

Normativa

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

 

Unitat responsable

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats