Menú d'eines

Cercador

16 d'agost de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestió d'ajuts i serveis

Ajuts, subvencions i serveis

  

Atenció educativa domiciliària

Estat

Procediment

Atenció educativa domiciliària

  Vigent tot l'any

Sol·licitud

Ensenyaments professionals 

Estat

Procediment

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals (2018-2019)

En tràmit

Resolució

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

En tràmit

Sol·licitud

Subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya. Curs 2017-2018

En tràmit

Justificació

Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció. Curs 2017-2018

En tràmit

Justifiicació

Llars d'infants de titularitat privada

 Estat

 Procediment

Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social

En tràmit

Justificació

Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana

 Estat

 Procediment

Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana

 Vigent tot l'any

Sol·licitud

Subvencions per a centres privats concertats

 Estat

Procediment 

Subvencions per al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2017-2018

En tràmit

Justificació

Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial. Curs 2017-2018

En tràmit

Justificació

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2017-2018

En tràmit

Justificació

 

Darrera actualització: 28/05/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats