Menú d'eines

Cercador

26 de juny de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestió d'ajuts i serveis

Ajuts, subvencions i serveis

 

Atenció educativa domiciliària

Estat

Procediment

Atenció educativa domiciliària

  Vigent tot l'any

Sol·licitud

Ensenyaments professionals 

Estat Procediment

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

En tràmit

Sol·licitud

Programa d'assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals

 En tràmit

Sol·licitud

Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP

En tràmit

Sol·licitud

Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals

 En tràmit

Sol·licitud

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals

En tràmit

Sol·licitud

Subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya

Tancat

Resolt

Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció

En tràmit

Resolt

Llars d'infants de titularitat privada

   

Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social

En tràmit

Justificació

Subvencions per a centres privats concertats

   

Subvencions destinades al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2016-2017

En tràmit

Resolt

Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial. Curs 2016-2017

En tràmit

Resolt

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2016-2017

En tràmit

Justificació

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats