Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestió d'ajuts i subvencions

   

Atenció educativa domiciliària

Estat

Procediment

Atenció educativa domiciliària

  Vigent tot l'any

Sol·licitud

Ensenyaments professionals 

Estat

Procediment

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

En tràmit

Pendent de resolució

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals (2020-2021) 

En tràmit

Pendent de resolució

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals (2019-2020) 

En tràmit

Presentació de projectes 

Llars d'infants de titularitat privada

 Estat

 Procediment

Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social. Curs 2018-2019

En tràmit

Resolta: justificació

Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social. Curs 2017-2018

En tràmit

Documentació

Programes de formació i inserció

Estat

Procediment

Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) - 2019-2020

En tràmit

Aportar documentació 

Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) (cursos anteriors)

En tràmit

Què necessiteu fer?

Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana

 Estat

 Procediment

Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana

 Vigent tot l'any

 Sol·licitud

Subvencions per a centres privats concertats

 Estat

Procediment 

Subvencions per a centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2019-2020

En tràmit

Sol·licitud

Subvencions per al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2018-2019

En tràmit

Aportar documentació

Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial. Curs 2019-2020

En tràmit

 Resolta: justificació

Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial. Curs 2018-2019

En tràmit

Aportar documentació

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2019-2020

En tràmit

Aportar documentació

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2018-2019

Fora de termini

Tràmit

Subvencions als ens locals de Catalunya

 Estat

 Procediment

Subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles i conservatoris de música, de les escoles de dansa i les escoles d'art de la seva titularitat. Curs 2017-2018

En tràmit

Tràmit a l'EACAT

 

Darrera actualització: 13 de febrer de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats