Menú d'eines

Cercador

24 d'abril de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licitud per impartir formació per a les proves d'accés a CF

A distància

Els centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Ensenyament poden sol·licitar l'autorització per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els criteris establerts a la Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril.

 

 

Sol·licitud

Els centres que vulguin participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud, que s'ha d'adreçar a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.


Sol·licitud -244kb

Termini per presentar sol·licituds: tancat

 

 

Resolució

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n'emetrà resolució i publicarà, en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació del motiu o motius de la denegació.

 

Requisits de la formació

La formació per a les proves d'accés als cicles formatius ha de complir els requisits següents:

  • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, que tingui les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
  • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
  • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

Normativa

Resolució ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018. 

Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats