Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Registre d'alumnes (RALC)

En el Registre d’alumnes (RALC) s’han d’inscriure tots els alumnes matriculats als centres educatius d’ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. El Registre assigna a cada alumne un codi identificador únic que l’acompanya durant tota la vida acadèmica. 

El Registre és l’única font de dades d’identificació dels alumnes, de manera que s’interrelaciona amb la resta de sistemes d’informació del Departament, com per exemple la GEDAC (aplicació per a la gestió d'escolarització).

Accés al Registre

Per accedir a RALC cal tenir un usuari i contrasenya específic, proporcionat pel sistema GUAC.  Si  ja s'està registrat i es té problemes amb la contrasenya cal adreçar-se al portal del GUAC per regenerar-la.

Tots els centres privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics i part dels privats sense aquest finançament, i els centres públics de titularitat diferent al Departament d'Ensenyament disposen d’usuari i contrasenya GICAR proporcionat pel GUAC. Si encara no disposeu d’aquesta autorització, cal que, en el cas dels centres privats,  el propietari del centre o l’autoritzat (mitjançant el poder notarial corresponent que ho acrediti) s’adreci als serveis territorials presencialment per obtenir-la.

 

  Funcions del Registre

 Consulta i modificació de dades [+]

 Registre d'un alumne [+]

 Informació NESE  [+] 

 Registre de dades acadèmiques [+]  Nou!

 Llistes, extraccions i certificats [+]

 Registre de matrícules [+]

 Matrícules d'alumnes assignats en preinscripció o admissió (.pdf)

 Registre de la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO (QPRE)  [+] Nou!

 Matrícules d'alumnes que continuen al centre [+]

 Revisió i incorporació de dades (FP i batxillerat) [+] 

 Matrícula: baixa  [+]

 Revisió de dades identificatives incorrectes [+] Nou!

Matrícula:  finalització del procés de registre de matrícules del curs vinent  [+]

--

 

Més informació

Consulteu els ensenyaments i les dades que conté el Registre d'alumnes així com els 10 punts clau per conèixer el RALC.

Normativa

 Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d'alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat.

 

Data d'actualització: 25 de juny de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats