Menú d'eines

Cercador

25 de juny de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Pla pilot d'itineraris formatius específics

IFEEl Departament convoca un concurs públic per seleccionar quatre centres d’educació especial concertats interessats a formar part del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018, d'acord amb les bases publicades a la Resolució ENS/686/2017, de 27 de març.

 

 

Requisits

Aquesta convocatòria s’adreça als centres d’educació especial concertats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d’educació especial.
  • Disposar dels espais formatius i de la superfície indicada a la Resolució 4 d’abril de 2017, de per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els Itineraris Formatius Específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Aquests espais estaran en funció del perfil que es vulgui impartir.
     

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar una sol·licitud, adreçada a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària, juntament amb la documentació justificativa dels criteris que es valoraran i que s'estableixen a la base 3 de la Resolució ENS/686/2017.

La sol·licitud i la documentació adjunta es poden presentar pels mitjans següents:

  • de forma presencial, o bé,
  • per via telemàtica, mitjançant la petició genèrica de la Seu electrònica de la Generalitat.
     


Sol·licitud - 1.150kb

Termini de presentació: del 5 al 27 d'abril de 2017

 

  

Resolució

La Direcció General d’Educació Infantil i Primària resoldrà per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de 3 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

La resolució es farà pública al tauler electrònic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Obligacions dels centres seleccionats

La selecció del centre comporta l’acceptació dels compromisos establerts a la base 7 de la Resolució ENS/686/2017.

 

Normativa

Resolució ENS/686/2017, de 27 de març, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE). 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats