Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Admissió al llarg del curs

GEDAC

A partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
Canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, tutors o guardadors.
Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Les sol·licituds d'admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que es pot trobar en els supòsits següents:

 1. Si el centre disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats: admet l’alumne sempre que compleixi les condicions abans esmentades i introdueix la sol·licitud a la GEDAC.
   
 2. Si l'alumne té necessitats educatives especials: l’admissió és condicional. El centre introdueix la sol·licitud a la GEDAC en espera que la inspecció autoritzi la matrícula d'acord amb l’informe de l’EAP i de la resolució d’escolarització de la direcció dels serveis territorials corresponents.
   
 3. Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants: es remet a la comissió de garanties d'admissió o a l'oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que admeti l'alumne.


En qualsevol supòsit, la sol·licitud d'admissió ( pdf en castellà) ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats