A distànciaEl Departament posa a disposició dels centres privats que imparteixen ensenyaments postobligatoris l'aplicació Ofe_Edu per gestionar la seva oferta educativa. Mitjançant aquesta aplicació els centres han de concretar, per a cada curs acadèmic, les dades següents:

- torns en què s’imparteixen els cicles formatius
- nombre de places de batxillerat artístic que s’ofereixen per a la preinscripció
- indicació de si algun dels ensenyaments postobligatoris que el centre té autoritzats no s’impartirà

El director o persona que designi ha d'accedir a l'aplicació mitjançant l'usuari i contrasenya GICAR.

El termini per introduir les dades corresponents al curs 2018-2019 és del 9 de març al 13 d'abril de 2018.

Les dades es recullen amb la finalitat de preparar l'oferta d'aquests ensenyaments per als processos de preinscripció i matrícula. A més, també permetran fer difusió de l'oferta de places dels centres i dels ensenyaments a través dels diferents canals del Departament com Estudiar a Catalunya i Mapa escolar.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats