Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestió de les pràctiques en centres formadors

Centres formadors

L’aplicació PRACTICUM està destinada a gestionar les pràctiques d’estudiants entre els centres, serveis educatius o unitats del Departament d’Ensenyament i les institucions formadores d’aquests estudiants. Mitjançant aquesta aplicació els centres han de manifestar i concretar l'oferta de pràctiques, i les universitats han distribuir els estudiants en pràctiques en funció de les necessitats.

L'accés a l'aplicació està sempre disponible per als centres formadors.

El procediment per gestionar les pràctiques és el següent:

  1. Els referents de pràctiques dels serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona actualitzen la llista dels centres formadors del curs i les institucions formadores en defineixen les matèries de pràctiques (nom, hores i contingut).
  2. Els centres indiquen l'oferta de places i els tutors de pràctiques. Les places poden ser lliures o reservades per a una institució formadora concreta.
  3. Les pràctiques es creen quan les institucions formadores assignen els estudiants a les places vacants o reservades dels centres en funció de les matèries de pràctiques.
  4. La direcció del centre formador assigna el coordinador de pràctiques.
  5. El coordinador del centre formador ho indica a l’aplicació quan finalitza la pràctica.
  6. El centre formador i la institució formadora fan l’avaluació de la pràctica.
     

Informe de centre de pràctiques

Podeu descarregar-vos el document per emplenar l'Informe i descriure les actuacions per a l'acompanyament per a l'estudiant en pràctiques i les especificitats del vostre centre.

Informe del centre formador

 

Certificació i reconeixement dels tutors i coordinadors dels centres formadors

Una vegada finalitzat el curs, a partir de les dades que consten a l'aplicació informàtica i a proposta de la comissió territorial, el Departament d'Ensenyament certifica la tasca avaluada positivament dels mentors i dels coordinadors de pràctiques d'estudiants universitaris als centres formadors.

En aquells casos que, per motius justificats, no s'hagin registrat correctament les dades a través de l'aplicació informàtica Pràcticum, el director, o la persona qui designi, sol·licitarà formalment l'esmena de les dades a la unitat territorial corresponent (descarregueu-vos la sol·licitud).

La certificació es computa com a mèrit professional en els concursos i les convocatòries del Departament d'Ensenyament. Les certificacions del curs anterior s'inclouen a l'expedient de cada docent durant el mes d'octubre del curs següent. 

 

Normativa

Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

 

Data d'actualització: 17/01/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats