Menú d'eines

Cercador

18 d'agost de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Aplicacions de gestió

Aplicació Accés Usuari Més informació sobre el procediment
Avaluació de sisè de primària Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió acadèmica
Avaluació de 4rt d'ESO Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió acadèmica
Avaluació de les aules d'acollida Accés a l'aplicació gicar/ certificat Intercanvi de dades
Avaluació diagnòstica Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió acadèmica
Escola i família Accés a l'aplicació gicar/ certificat Projectes educatius
Estadística de l'Ensenyament Accés a l'aplicació xtec de centre Intercanvi de dades
Gestió de les pràctiques en centres formadors Accés a l'aplicació gicar/ certificat Gestió acadèmica
Gepse Accés a l'aplicació - Suport TIC
Gust per la lectura Accés a l'aplicació xtec Projectes educatius
Històric d'avaluacions censals Accés a l'aplicació - Gestió acadèmica
PAV -Preinscripció: centres d'adults i programes de formació i inserció Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió administrativa
PAV - Preinscripció, admissió i vacants Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió adminstrativa
Pla TAC Accés a l'aplicació gicar/ certificat Projectes educatius
Planificador Accés a l'aplicació gicar/ certificat Suport TIC
PQPI Accés a l'aplicació gicar/ certificat Gestió PQPI
Projecte de convivència Accés a l'aplicació gicar/ certificat Projectes educatius
Qüestionari de recollida de dades adreçat a les
llars d’infants
Accés a l'aplicació - Intercanvi de dades
Qüestionari sobre l'ús de les TIC Accés a l'aplicació xtec de centre Intercanvi de dades
Qüestionari sobre biblioteca escolar "puntedu" Accés a l'aplicació xtec de centre Intercanvi de dades
RTA Accés a l'aplicació xtec de centre Gestió administrativa
Sistema d'Intercanvi d'Informació Accés a l'aplicació xtec de centre Intercanvi de dades
SAGA Accés a l'aplicació gicar/ certificat Gestió administrativa

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats