Adminsitració electrònica

L'Administració electrònica és el model d’administració pública que es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el qual suposa la introducció de canvis organitzatius i jurídics necessaris per millorar-ne l’eficiència, les relacions interadministratives i les relacions amb els ciutadans, les empreses i les organitzacions.

L’administració de la Generalitat ha establert un model corporatiu per desenvolupar l’administració electrònica que consisteix en posar a disposició eines comuns per a les comunicacions i les tramitacions electròniques, en funció del tipus de subjecte que interactua. En concret, en relació amb els centres que no són de titularitat del Departament d'Ensenyament.


Centres de titularitat privada: A la seu electrònica de la Generalitat, hi ha disponible:

  • El registre electrònic a on hi ha disponible la petició genèrica per poder trametre qualsevol sol·licitud electrònica que no tingui un formulari específic.
  • La meva carpeta a on es reben les notificacions.


Centres de titularitat municipal: A l'EACAT,  hi ha disponible:

  • La tramesa genèrica, per a qualsevol tràmit que no hi hagi disponible formulari específic.

 

Centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya 

  • L’eina de comunicació és la Valisa electrònica (evalisa).

Petició genèrica

Els centres de titularitat privada han de fer servir la petició genèrica per fer arribar la documentació al Department d'Ensenyament

Tramesa EACAT

El centres de titularitat municipal han de trametre la documentació al Departament mitjançant la tramesa genèrica de l'EACAT

Tauler electrònic

És el mitjà de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat.

Valisa electrònica

Els centres educatius titutalitat de la Generalitat de Catalunya han de fer servir l'eValisa per a la tramesa de documentació

Trameses als serveis territorials

El centres de titularitat municipal han de trametre la documentació als serveis territorials mitjançant trameses específiques

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats