•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Nomenaments i cessaments al DOGC - 16/07/2019

Cessaments publicats al DOGC el 16 de juliol de 2019

Resolució EDU/1928/2019, de 9 de juliol, de cessament de la senyora Cinta Cardona Benet com a cap de la Secció de Gestió de Personal Docent del Departament d'Educació. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC l'11 de juliol de 2019

Acord GOV/100/2019, de 9 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Cessaments publicats al DOGC el 4 de juliol de 2019

Resolució EDU/1789/2019, de 21 de juny, de cessament de la senyora Maria del Mar Alarcón Tenés com a secretària del conseller d'Educació. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 6 de juny de 2019

Resolució EDU/1689/2019, de 18 de juny, per la qual s'adapten diversos nomenaments a l'estructura del Departament d'Educació.

Resolució EDU/1688/2019, de 18 de juny, per la qual s'adapten diversos nomenaments a l'estructura del Departament d'Educació. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 6 de juny de 2019

Acord GOV/79/2019, de 4 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell Català de Formació Professional.  

 

Cessaments publicats al DOGC el 30 de maig de 2019

Acord GOV/73/2019, de 28 de maig, de nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 26 d'abril de 2019

Acord GOV/55/2019, de 24 d'abril, de nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Cessaments publicats al DOGC el 16 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ EDU/950/2019, de 9 d'abril, de cessament de la senyora Elisabet Hosta Calderer com a cap del Servei de Comunicació i Publicacions del Departament d'Educació.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'abril de 2019

Acord GOV/51/2019, de 2 d'abril, de nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats