Menú d'eines

Cercador

19 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Educació al DOGC - 18/09/2019

Disposicions publicades el 18 de setembre de 2019

Instrucció 4/2019, de 13 de setembre, de la secretària general del Departament d'Educació, per la qual es concreta el procediment d'accés a la informació estadística del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2367/2019, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 16 de setembre de 2019

Resolució EDU/2346/2019, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres de formació d'adults públics que no depenen del Departament d'Educació autoritzats a impartir els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 12 de setembre de 2019

Resolució EDU/2317/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües", per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022.

Resolució EDU/2318/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries", per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022. 

 

Disposicions publicades el 10 de setembre de 2019

Resolució EDU/2306/2019, de 4 de setembre, per la qual es crea el projecte de qualificació professional en relació amb diversos cicles impartits en centres que depenen del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2307/2019, de 5 de setembre, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2019-2020 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 9 de setembre de 2019

Resolució EDU/2296/2019, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades el 6 de setembre de 2019

Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2285/2019, d'1 d'agost, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021). 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats